Lägenheter, lokaler, villor och garage för uthyrning

Lennart Johansson Fastigheter har verkat på marknaden sedan mer än 30 år tillbaka. 1983 köptes den första större fastigheten i och med det s.k. LP Svenssonhuset i kv. Läkaren och idag förfogar företaget över ca 600 lägenheter samt ca. 35.000 kvm lokaler. 

Grunden till verksamheten lades av Lennart Johansson redan i slutet av 60-talet. En garageport i mammas ladugård och några skrotbilar på baksidan blev början till det som idag är Rackstad Bil & Delar. Det drivs idag i andra generationen av Lars Sundin. www.rackstad.com

Gården i Stålsberga inköptes 1973 och är idag bostad för Lennart med familj. Förutom en mindre Hereford bruksbesättning bedrivs även skogsbruk.

Lennart Johansson är även initiativtagare till Arvika Fordonsmuseum. Webbsidan hittar du på www.arvikafordon.nu.